segueix-nos

segueix-nos

TERRA SANTA

TERRA SANTA

Terra Santa

Terra Santa

PARTICIPA! TOTS I TOTES SOM NECESSARIS!

PARTICIPA! TOTS I TOTES SOM NECESSARIS!

divendres, 26 de febrer de 2016

LA FE


 
Jesús ve per manifestar la seva gloria, per revelar qui es Déu i qui és Ell. Però la seva manifestació ha de ser acollida. El mot creure, que surt moltes vegades en l'evangeli, té un sentit ben concret: acollir Jesús, la seva paraula, el seu estil de vida. Jesús ha rebut del Pare un manament que li indica el que ha de dir, el que ha de fer i com ha de donar la vida. En una paraula, el manament és la voluntat de Déu sobre Jesús, que el porta a donar la vida.

Ef. 2, 8. És per la gràcia que hem estat salvats per mitjà de la fe!. I això no ve de vosaltres; és un do de Déu.

La fe és un do rebut que transforma la persona tant en el pla interior com en l'exterior, que obre un nou horitzó en la nostra existència i il·lumina el camí de la vida humana amb una llum completament nova. La fe sap que Déu s'ha fet molt proper a nosaltres, que Crist s'ens ha donat com un gran do que ens transforma interiorment, que habita en nosaltres, i així ens dóna la llum que il·lumina l'origen i el final de la vida.

La fe, per a mi, va néixer de la trobada amb Jesús. Aquesta trobada ha estat possible gràcies a la comunitat de fe en la qual hem trobo i per la qual vaig poder arribar a comprendre la Sagrada Escriptura, vaig tenir accés a una vida nova, sense l'ajut de l'Església no hauria pogut trobar Jesús.

Crec que la finalitat de l'Església, com a comunitat de fidels, és propiciar aquesta trobada personal amb Crist, la relació íntima entre creient i Déu. Aquesta trobada, en cada ésser humà, té una dimensió única i diferent i ningú no està legitimat per a ingerir-se espiritualment en la vida de l'altre. La trobada amb Crist és una trobada, tan sols i entren Crist i la persona. Que ens quedi sempre clar que creiem en un Déu apassionat per l'home, que es vol manifestar mitjançant els nostres mitjans, tot i que sempre són pobres, perquè és Ell qui obra, transforma, salva la vida del home. La fe que hem rebut de Déu com a do sobrenatural es presenta com a llum a la via, que orienta el nostre camí en el temps.

Aquesta relació amb Déu viu només és possible si l'ésser humà es disposa a escoltar. El creient, mitjançant l'acte de fe, està disposat a escoltar la paraula de Déu i a integrar-la en la seva vida.

Abraham és l'exemple típic de la fe, el patriarca venerat per tots els profetes. Abraham escolta i obeeix, la fe requereix escoltar Déu i viure segons la seva voluntat.

Una fe tancada en el receptacle de la consciència és una fe morta. La fe és una crida que no té com a finalitat quedar-se dins la persona sinó irradiar-se cap a fora, te que ser comunicada i anunciada. No és un do per mantenir-lo tancat, sinó una bona notícia que es vol irradiar cap a l'altre. La fe es transmet per contacte, a través de la relació. Per a encendre una espelma s'hi ha d'apropar un altra espelma encesa.

Això significa que la fe necessita, necessàriament, la comunitat per poder ser transmesa, celebrada, pensada, reflexionada i compartida. La fe propicia un moviment de donació a l'altre en la mesura que un es posa en mans de l'Esperit i deixa que Aquest obri lliurement dins seu. La fe no ens allunya dels altres pel fet de acostar-nos a Déu; tot al contrari, ens acosta als altres en la mesura que ens apropem a Déu. Aquesta fe es creïble quant provoca en el creient un canvi en l'estil de vida, un compromís amb les realitats mundanes.

Per acabar, la llum de la fe no dissipa totes les nostres tenebres, sinó que, com a llum, guia els nostres passos en la nit, i això és suficient per a caminar.

 
Antoni Cervera

Estrenamos custodia
El pasado domingo 7 de febrero tuvo lugar la bendición, por parte de Mosén Josep Maria Escorihuela, de la nueva custodia u ostensorio, que una generosa donante ha regalado a la parroquia de Torrefarrera.

La custodia nació del deseo de los fieles de ver la Hostia consagrada que tuvo origen en la Edad Media como reacción ante los errores en materia eucarística de Berengario de Tours; éste negaba, entre otras cosas, la presencia real de Cristo en la Eucaristía con lo que dio lugar, primeramente al desarrollo de la Teología eucarística y de las declaraciones del Magisterio acerca del dogma de la presencia real y, junto a esto y como consecuencia de ello, a un notable incremento de la devoción popular a la Eucaristía. Los fieles necesitaban ver la hostia para adorarla. De entonces data la costumbre de elevar la hostia y el cáliz tras la consagración.
Aprovechemos la solemnidad de la semana santa que se aproxima, para adorar de forma especial y renovada el nucleo central de nuestra fe, el cuerpo de Dios hecho hombre para salvar a la humanidad.

Eugenio Kiskeri
 

HORARIS DE SETMANA SANTA
Durant la primera quinzena de març, us farem arribar un especial del Blog parroquial amb els horaris de Setmana Santa i algunes particularitats de cada parròquia.Val la pena destacar, que enguany a Alpicat, el VIA CRUCIS de Divendres Sant, será a les 7.30h del matí a l’església parroquial. Allí podrem contemplar i pregar millor els misteris de la Creu. A continuació seguirà la processó del silenci fins al Calvari, com cada any.

ROSSELLÓ: L’ESGLÉSIA ESTÀ VIVA!


El temple parroquial està en camí.

Però la comunitat cristiana continua.

Celebrem a la sala parroquial.

I els cristians mantenen el seu compromís amb l’Església.

Perquè l’Església som els batejats!


PREPARANT LA CATEQUESI

La catequesi de primera comunió continua fidelment.


PREPARANT EL CULTE

Recuperem els sants i les coses del culte de la nostra parròquia.

Grup de senyores netegen, ordenen i organitzen.


MIREM AL FUTUR

 

DIMECRES DE CENDRA A ALPICAT

Nos invitaba en la homilía nuestro Rector, Mossèn Víctor, a buscar nuestra auténtica conversión en esta cuaresma ayudados por los signos de la ceniza y el cirio pascual, y siempre con la ayuda de las Sagradas Escrituras que permanecerán en un ambón del presbiterio durante todo este tiempo cuaresmal.
Una conversión que ha de ser más especial, si cabe, en el año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco.
CLÀSSICS DEL CRISTIANISMEUna devota es va fer, amb fusta, una estàtua de Buda i la recobrí d’una fina capa d’or. Va quedar tan preciosa que la duia a tot arreu on anava.

Van passar els anys i la devota, sempre amb la seva estàtua a sobre, s’establí en un petit temple on hi havia moltes estàtues de Buda, cada una de les quals tenia el seu propi altar.

Cada dia cremava encens davant el seu daurat Buda; però va descobrir, consternada, que una part del fum s’escapava cap als altars laterals.

Aleshores es va fer un embut de paper, a través del qual el fum ascendia únicament cap al seu Buda… i així, a poc a poc, s’anà ennegrint el nas del Buda daurat, que va acabar lletgíssim.


Anthony de Mello, S.J.

Encarreguen un estudi per si es pot reconstruir l’església de Rosselló

L’ajuntament de Rosselló va acollir el dilluns 22 de febrer la segona reunió institucional per tractar la situació de l'església de Rosselló, després de l’ensorrament del campanar el passat 29 de gener.

Després de fer un seguiment dels treballs que s'han dut a terme les darreres tres setmanes de desenrunament i consolidació de l'edifici es va acordar que es demanarà una diagnosi acurada de l'estat de l'edifici que ha quedat dempeus, per saber si conté altres patologies i permet la seva rehabilitació. En aquest cas, es va encarregar l’elaboració d’un projecte de reconstrucció i la seva valoració econòmica i també es va seguir apostant per l’arquitecte que ja s’havia designat. Es preveu que aquests treballs tindran una durada d'entre un mes i mig i dos mesos.
Posteriorment es mantindrà una altre trobada entre les administracions i el Bisbat de Lleida, en la qual s'avaluaran els informes i es prendran decisions sobre el futur de l'església i les aportacions que podrien fer les administracions implicades, la comunitat cristiana de Rosselló i el Bisbat de Lleida. En tot moment es va subratllar el clima de col·laboració de totes les parts i la voluntat de consolidar l'edifici de l'església, si l'estructura restant ho permet. 

A la reunió varen assistir dos representants del Departament de Patrimoni de la Generalitat, dos representants de la Diputació de Lleida, l'Alcalde de Rosselló i un regidor, i per part del Bisbat de Lleida el Bisbe Salvador, el Delegat del Departament de Patrimoni i un dels rectors del poble i Secretari General del Bisbat.

Nosaltres també som refugiats????


Nosaltres també som refugiats????

Si, per què Déu ens ha donat gratuïtament la terra on vivim, per tant nosaltres també som refugiats.

A tot el món hi ha 21.018.588 rufugiats. Aquest número representa el 3,33% de la població mundial, són números, pero de PERSONES HUMANES. Europa s'està omplint de murs, davant l'arribada de desenes de milers de refugiats, que majoritariament fugen de la guerra de Síria. Incapaços de posar en marxa un sistema europeu d'acullida, els estats blinden les seves fronteres, abandonant el principi de la lliure circulació, un dels pilars de la constitució Europea.

El Papa Francesc, a Mèxic ha demanat, fer d´aquesta beneïda terra, l´oportunitat en la qual, no hi hagi la necessitat d'emigrar per somiar.

Nosaltres escoltem notícies, de la gent que estant ajudant als emigrants, i que es desplacen a Grècia, a canvi de res, són gent anònima.

Però són notícies, que no tenen resó. Es como els esportites que escalen l´ Everest, si fan el cim són notícia, si en aquest intent, tenen la desgràcia de morir, igualment tenen repercusió mediàtica . En canvi aquelles persones que no poden arribar al cim, per el malt temps o per qualsevol altra causa , aquests passen dessaperssebuts .

Nosaltres ens podem contar, como a persones anónimes, que ajuden als nostres germans refugiats?

Julio Siurana Tersa
MENJA I SERAS FORT.

Cristià és qui és de Crist.

Combregar no és un premi per als sants.

Participar sovint en l’Eucaristia i combregar és anar a la FONT DE LA VIDA CRISTIANA.No pots acostar-te més a la Missa i a la comunió?

LA FE PASSA GANA!!!
Sense Paraula de Déu la nostra fe es va marcint i pot morir-se. Com podem escoltar Déu si no llegim i preguem amb la seva Paraula?

No n’hi ha prou amb escoltar la missa del diumenge.
Mossèn Josep Maria

LIVES OF THE SAINTS


ST. BLAISE, bishop and Martyr. February 3 Patron of Throat Diseases.

The blessing of throats, invoking the intercession of St. Blaise, has become a very popular devotion. St. Blaise, bishop and Martyr, devoted the early years of his life to the study of philosophy and afterward became a physician. He was ordained to the priesthood and made bishop of Sebaste, in Armenia, where he was seized and carried off the prison by Agricolous, the governor. On his way to prison a distracted mother whose child was suffering from a disease of the throat implored his aid. At his intercession the child was cured, and since that time his aid has often been solicited in cases of a similar disease. After cruel tortures the saint was beheaded in the year 316. Through his intercession many have been cured of throat diseases or protected from them.

The priest in giving the blessing of St. Blaise holds two candles in the form of a cross touching the throat, and prays that through the merits and intercession of St. Blaise the person blessed may be delivered from throat diseases and from every other evil.

The priest says: “ Through the merits and intercession of St. Blaise, bishop and Martyr, may God deliver you from all diseases of the throat, and from every other evil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen” .ST. AGATHA, Virgin and Martyr. February 5 Patroness of nurses .


ST. AGATHA, an illustrious Sicilian virgin, noble of birth, but more so for her heroic

virtue, was martyred at Catania in 251 during the Decian persecution for refusing the

solicitations of a roman senator. This same senator, Quintanius by name, had her

subjected to various cruel tortures including tearing off her breasts. There is a legend

that they were restored to her by the miraculous intercession of St. Peter.

L'estat del patrimoni immobiliari diocesà

El programa De bat a bat al Bisbat de Lleida parla de l'estat del patrimoni immobilitari de la diòcesi de Lleida amb Mn Joan Ramon Ezquerra, director del departament de Patrimoni immobiliari, Mn Víctor Espiniosa rector de la parròquia de Rosselló, i Antoni Roger, arquitecte tècnic, col.laborador del Bisbat de Lleida.Podeu veure el vídeo aquí

dilluns, 1 de febrer de 2016

Comunicat sobre l'ensorrament del campanar de la parròquia de Rosselló

Davant de l'ensorrament del campanar de la parròquia Sant Pere ad vincula, de Rosselló esdevinguda avui 29 de gener de 2016, el Bisbat de Lleida vol expressar el següent:

1. Lamenta aquest esfondrament de la torre del campanar pel valor religiós, històric i sentimental d'aquest edifici emblemàtic, així com pels danys que ha ocasionat a altres habitatges propers.

2. Es mostra alleujat i dóna gràcies a Déu, pel fet que no hi hagi hagut danys personals i agraeix l'actuació de les autoritats municipals que han acordonat la zona i han desallotjat els veïns preventivament.

3. Cronologia dels fets:

Dia 14 de gener:

Els rectors responsables de la cura pastoral de la Parròquia Sant Pere ad vincula, de Rosselló, Mn. Víctor Espinosa i Josep Maria Escorihuela, van ser informats per part de l'Ajuntament de la població, que els tècnics municipals havien observat unes esquerdes a la part dreta de la façana, entre la paret lateral i el campanar.

Dia 15 de gener.

L'aparellador del Bisbat i tècnics municipals fan una primera inspecció conjunta de la torre del campanar.

Dia 21 de gener.

L'empresa B. BIOSCA, a sol·licitud de la parròquia, fa una primera observació de la situació.

Dia 22.

Avaluació minuciosa de la situació per un arquitecte col·laborador de la mateixa empresa especialista en temes d'estructura, i en comunicació amb els tècnics municipals.

Les mesures preses prèviament per l'ajuntament de Rosselló per protegir els vianants van considerar-se adients.

Dies posteriors.

Recopilació d'informació per part de l'arquitecte de l'empresa Biosca per realitzar un informe d'actuació, tenint presents les condicions de protecció artística de l'edifici i els antecedents d'actuacions anteriors al mateix campanar, amb la finalitat de trobar la solució més adient. En cap cas els tècnics preveien la possibilitat d'un ensorrament tan immediat.

Dia 29 de gener.

A primeres hores del matí, el campanar ha presentat despreniments, de tal manera que els agents municipals han pogut desallotjar els veïns i acordonar la zona.

Poc després d'aquesta actuació el campanar s'ha ensorrat, sense que hi hagi hagut cap víctima personal i afectant un edifici de veïns del costat.
Els tècnics municipals, en les seves primeres impressions han informat que l'edifici de veïns no ha quedat afectat estructuralment. I a hores d'ara ja han pogut retornar a les seves cases.

Quan el sr. bisbe Salvador ha estat informat dels fets pel rector de la parròquia, Mn. Víctor Espinosa, aquell s'ha traslladat fins al lloc i ha arribat a Rosselló cap a les 12.30 hores aproximadament. Allí ha estat rebut pel rector i ha pogut parlar amb el Sr. Josep Abad, l'alcalde de la població, els quals l'han informat de la situació.
Les immediates accions que s'estan duent a terme són el desenrunament la zona i assegurar la consolidació de l'edifici de l'església parroquial.

4. El bisbat de Lleida anirà seguint d'aprop els esdeveniments per una adequada actuació.

5. Des d'aquest moment i fins a nou avís, les eucaristies se celebraran a la rectoria del poble


El bisbe Salvador beneeix les portes de l'atri de l'església d'AlpicatLa passada diada de Reis, Epifania del Senyor, va ser molt especial per la comunitat cristiana de la parròquia de Sant Bartomeu, d’Alpicat.

Amb motiu de la inauguració de les noves portes de l’atri de l’església, ens va acompanyar a la celebració eucarística, presidint-la, Mons. Salvador Giménez, Bisbe de Lleida, que va començar amb la benedicció a les portes i a la comunitat.

Són moltes les paraules que va adreçar a tota la assemblea, especialment indicant, donada la solemnitat que se celebrava que “sigueu regals del Senyor per les persones que us trobeu en el vostre dia a dia”.

Van concelebrar Mn. Víctor Espinosa, rector, i Mn. Francesc Martín, que treballa a l’atenció pastoral de l’escola Terraferma. Finalment el Sr. Bisbe va ser obsequiat amb un record del poble, lliurat per l’alcalde Sr. Joan Gilart i un altre de part de la comunitat.EL PAPA FRANCISCO DECLARA LA GUERRA....

.... al rencor. El pasado 27 de diciembre, celebración de la festividad de la Sagrada Familia, el papa Francisco envío un claro y potente mensaje a las familias. Os recomiendo que lo leáis en voz alta y lentamente. Nos toca a todos y cada uno de nosotros y nos invita a una conversión valiente y decidida. La practica de el perdón, la misericordia, con los seres que nos rodean, es la mejor profilaxis contra las constantes agresiones que la Institución de la Familia esta sufriendo desde una sistema enfermo, lleno de perjuicios y absolutamente abocada a un laicismo negativo."No existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta n...i tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros. Nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte; territorio de curación y no de enfermedad; etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza; y curación, donde el dolor ha causado enfermedad. Papa Francisco. 
Lectura recomendada :Mateo 5. 20-26


FOC I SUCREHipapante. Que vol dir TROBADA. En diem la Candelera. Ciris i espelmes encesos.

Aquesta festa en principi és festa de Jesucrist. Que es troba al temple, amb la llei, amb dos profetes. Ell és la plenitud i el compliment de la llei i el destinatari de totes les profecies. En lligar aquesta festa del Senyor amb la purificació ritual de Maria, se subratllà el caràcter marià. I quan es van determinar processons en les principals festes de la Mare de Déu, aparegueren els ciris encesos. Per a nosaltres: Jesús ens ve a TROBAR. I s’entrega .”Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat”.LA GOLA!Sant Blai fou un bisbe i màrtir. En rigor, els relats del seus martiri són molt tardans.

Per un d’aquets miracles, el poble l’ha invocat com a protector de la salut de la gola.

Els aliments beneïts en aquest dia volen ser com un acte de pregària. Com un petit sagramental. Que vol dir un signe de fe i que depèn de la nostra fe i sinceritat en la pregària.

Alguns pobles han elaborat una sèrie de creences populars lligades als aliments beneïts. I les cristines ens porten dolçor i alleujament.

 

LES DONES I SANTA ÀGUEDA.Màrtir antiga. Real i llegendària. Patrona de les dones a Aragó.

Avui també tenim dones santes. Màrtirs com la nena siriana que s’estima més morir que passar-se sense l’Eucaristia. Que han donat la vida al Senyor sense reserves. Màrtirs com les noies que guarden fidelment la virginitat fins al matrimoni. Testimonis de Jesús com les mares que donen la vida pels seus fills i per la família. Testimonis de Jesús com les dones que exerceixen la seva professió com un servei a Déu i als germans. Màrtirs com les dones viudes que fan la seva vida com una donació a Déu i als germans. Com les noies que segueixen Jesús radicalment en la vida religiosa.

Models de fe com les dones que són majoria a l’església. Com les catequistes, les que visiten els malalts, les que cuiden les coses del temple, les que posen pau, les que no diuen res contra ningú, que no porten xafarderies, ni murmuracions ni sospites negatives...

Les santes dones que són entre nosaltres : que són fidels a la pregària personal cada dia, que busquen la Paraula i l’Eucaristia, que fan adoració davant del Santíssim, que ajuden a Càritas (per exemple, Torrefarrera solidària).

I la bona “senyora Maria”, cristiana fidel de fe fonda i senzilla, que no fa soroll...

I n’hi ha moltes.
VOLEM VEURE JESÚS!!!


És l’adoració del Santíssim exposat a la custòdia.

Lamentem la falta de vitalitat de les nostres comunitats cristianes. Ens trenquem el cap per veure què podem fer. Fem plans, programes . Busquem idees!

I això és bo.

Però la Vida és el Senyor. Si busquem la seva presència i la seva proximitat per viure d’Ell, tenim la magnífica realitat de la seva presència eucarística.

I si examinem la nostra història recent i comprovem que la vitalitat baixa quan ha desaparegut massivament la pregària davant del Santíssim?

A l’església, arreu del món , hi ha una renovació real que té com a instrument i lloc l’adoració del Senyor Jesús en la custòdia.

Tindrem bona oïda?

10 DE FEBRER, HI HA UN SECRET!!!

Cansats, decebuts, sense gaire vitalitat.

Un “producte magnífic” arriba el dia 10 de febrer.

QUARESMA.

Arriba un profeta disfressat d’institució litúrgica.

En les nostres buidors ressona una crida: MIREU CAP AQUÍ!

CONVERSIÓ


Mirar a fons a Jesús que em mira especialment.
ORACIÓ


PERSONAL I COMUNITÀRIA!


Millorar el nostre planeta és possible?


Carta encíclica del Papa Francesc

Podem fer servir menys material plàstic, rehutilizar el paper, tenir cura del consum de l'aigua, separar els residus, compartir el vehicle, usar transport públic, calefacció o aire condicionat desminuir..

Tenim massa mitjans, per a fins raquítics.
Com més buit està el cor de la persona, més necessita objectes per comprar, posseir i consumir.

Així el Papa proposa, una sana relació amb el creat, com a part de la conversió integra de la persona, que es: ser agraït i practicar la gratuitat.
 

EL BISBE VISITA EL CLUB JUVENIL RAIER

Dijous 28 de gener, el Bisbe Salvador va fer una visita al Club Juvenil Raier, que és un centre educatiu d'activitats extraescolars i de lleure, dirigit a nois entre 9 i 18 anys. Un grup de fidels de la Prelatura de l’Opus Dei es fan càrrec de tota la formació.

La visita va començar a les 7 de la tarda, on va conèixer als responsables del Club i alguns pares que participen juntament amb els seus fills a les activitats setmanals.

El Sr. Bisbe va poder passejar-se per les diferents instal·lacions: capella, sales d’estudi, de reunions, de manualitats, cuina, informàtica, pistes esportives... Va saludar als nois de diverses edats que estaven passant la tarda al Club, interessant-se tant pels seus estudis com per les altres activitats de lleure, formatives i espirituals que habitualment realitzen al Club.

Abans de marxar i en un ambient de col·loqui amb els responsables, aquests li van oferir la seva col·laboració en tot el que calgués a la nostra Diòcesi per donar a conèixer el nom de Jesucrist al nostre voltant.